Uw thema’s

Uw vraag staat centraal. Als ‘specialisten in de menskant van veranderen’ helpen wij u op basis van gelijkwaardigheid bij het ontwerpen van en begeleiding bij de verandering, die leidt tot het gewenste resultaat. Dat begint met het doorgronden van uw vraag in het kennismakingsgesprek: wat wilt u echt, met welk belang en wanneer is uw doel geslaagd?

Startpunt voor onze dienstverlening is telkens het vraagstuk van uw organisatie. Bijgaand enkele voorbeelden van vragen en thema’s waarvoor ManageMentor regelmatig wordt benaderd;

  • geef onze teams inzicht in hun sterke- en ontwikkelpunten, en geef handvaten hoe hiermee voordeel te doen
  • realiseer persoonlijke groei door performance en executive coaching
  • wees een kritische sparringpartner voor ons MT
  • hoe brengen we de juiste focus aan in onze organisatie en hoe zorgen we hierbij voor draagvlak?
  • bereid onze high-potentials voor op de zwaardere managementposities
  • help ons door leiderschap te ontwikkelen en ondernemerschap te stimuleren
  • vergroot de vaardigheden van medewerkers met behulp van leerprogramma’s en trainingen
  • inspireer ons over thema’s als samenwerking, teamontwikkeling en leiderschap